Bestuursrapportage

versie 1.0 . 16 jui 2022

Wat valt op

Geactualiseerde begroting 2022
tov begroting 2023 in euros
Geactualiseerde begroting 2022
tov begroting 2023 in uren
Begroting 2023
Bijdrage deelnemers in euro’s
Begroting 2023
Bijdrage deelnemers in euro’s
incl. verlengingen

Wij willen potentiële werknemers interesseren, binden en boeien voor de watersector.

Jan Janssen